นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ นายเดวิด มาร์ติน กรรมการผู้จัดการและหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท พาวเวอร์เล็ดเจอร์ (Power Ledger) ประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการนำ “Blockchain Technology”

Read More →