นางเสาวณิต วรชาติวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคที่มีในประเทศไทยมานานแล้ว โดยโรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ “ราบี้” สามารถแพร่ระบาดจากสัตว์มาสู่คน และอาจทำให้เสียชีวิตได้

หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โดยโรคนี้มักจะพบการแพร่ระบาดในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูหนาวที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม มักจะทำให้ลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข, แมว, วัว, ควาย, ม้า, กระรอกและกระแต เปลี่ยนไปเนื่องจากป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมขับเชื้อโรคออกมากับน้ำลายเป็นระยะ ๆ และเมื่อน้ำลายเข้าสู่ร่างกายคนก็จะทำให้ติดเชื้อได้ นอกจากนี้หากร่างกายเป็นแผลแล้วไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อหรือถูกสัตว์กัดก็จะทำให้ติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน

นางเสาวณิต กล่าวต่ออีกว่า สำหรับผู้ที่สงสัยว่าถูกสุนัขมีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่กับน้ำสะอาดหลาย ๆครั้งแล้วรีบไปพบแพทย์พร้อมกักขังสุนัขตัวที่กัดไว้อย่างน้อย 15 วันเพื่อรอดูอาการ และหากสุนัขเสียชีวิตก็ให้นำซากสัตว์ไปให้แพทย์ตรวจวิเคราะห์ว่าติดเชื้อหรือไม่ ส่วนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายนั้น ให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและสัมผัสสุนัขจรจัดโดยขณะนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกับ อบต. ทุกแห่งในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครองสามารถมาขอรับคำปรึกษา และรับวัคซีนได้ฟรี ตาม อบต.ในพื้นที่ใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณ สสส.