เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคบุกกระทรวงพาณิชย์ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีเร่งรัดออกประกาศควบคุมให้ “บริการสาธารณสุข” เป็นบริการควบคุมตามประกาศ กกร. หลังพบโรงพยาบาลหลายแห่งโก่งราคารักษาหลายแสนบาท ระบุหากไม่ดำเนินการเตรียมฟ้องศาลปกครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเช้าวันนี้ (11 พ.ค.) กลุ่มเครือข่ายองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน นำโดย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์ผู้บริโภค น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานอนุบริการด้านสุขภาพ ของคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน พร้อมตัวแทนภาคประชาชนกว่า 30 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านนายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดออกประกาศให้บริการสาธารณสุขเป็นบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
ทั้งนี้ อยากให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลส่งรายการต้นทุนการรักษาพยาบาลให้กรมการค้าภายใน เพื่อกำหนดราคาควบคุม นอกจากนี้ ยังขอให้กำหนดมาตรการระยะสั้น โดยประกาศราคาสูงสุดหรือราคากลาง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการวิชาชีพ โดยให้นำราคากลางตามที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันการแพทย์แห่งชาติ หรือ สพฉ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ บัตรทอง สวัสดิการข้าราชการ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาใช้ก่อนจนกว่าจะมีการประกาศควบคุม ขอให้พัฒนาระบบร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาค่าบริการรักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ค่าบริการวิชาชีพ ที่มีราคาแพง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และให้ทบทวนการควบคุมราคายาและบริการรักษาพยาบาล เช่น ยารักษาโรค ซึ่งกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการราคากลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2521 เรื่องกำหนดสินค้าและบริการควบคุม หมวดยารักษาโรค เช่นเดียวกับการควบคุมราคาผ้าอนามัย

อย่างไรก็ตาม คนไข้ที่ร้องเรียนมายังมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคหลายราย ถือเป็นอันดับ 2 ของการร้องเรียนรองจากโฆษณาอาหารและยา ซึ่งบางรายพบว่าเรียกค่ารักษาพยาบาลจากคนไข้หลายแสนบาท ซึ่งเป็นกำหนดราคาตามใจชอบ นอกจากนี้ ยังพบว่าราคาบางตัวขายเกินจากราคาหน้ากล่องยาถึง 400 เท่า โดยไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบ รวมทั้งการเข้าโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินที่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องเสียใช้จ่าย แต่ความเป็นจริงพบว่ามีการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากคนไข้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้น ทางเครือข่ายเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็น สำหรับทุกคนที่ควรได้รับการบริการด้านการแพทย์ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ต้องออกประกาศให้ ”บริการสาธารณสุข” เป็นบริการที่ควบคุมกับสินค้าอื่น ๆ หากภายใน 15 วันยังไม่มีการดำเนินการใด ทางเครือข่ายจะยื่นหนังสือต่อศาลปกครองต่อไป

ด้านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งการควบคุมราคาการบริการด้านพยาบาล เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขที่มีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่แล้ว แต่หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ก็จะพิจารณาตามหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.