รัฐบาลเกาหลีใต้แนะประชาชนปิดสถานที่ต่าง ๆ งดการสังสรรค์และเดินทางเป็นเวลา 15 วัน ตามนโยบายรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างสมัครใจเพื่อชะลอการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แต่หากไม่ปฏิบัติรัฐบาลก็ต้องออกมาตรการเข้มงวด

นายกรัฐมนตรีชอง ซีกยุน กล่าวทางโทรทัศน์ทั่วประเทศวันนี้ว่า รัฐบาลขอแนะนำอย่างจริงจังให้สถานที่ทางศาสนา กีฬา และบันเทิงปิดเป็นเวลา 15 วัน ประชาชนหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์และเดินทางเป็นเวลา 15 วัน หากสถานที่เหล่านี้ยังคงเปิดต่อ รัฐบาลจะสั่งให้สลายตัวทันที หากยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฝ่ายบริหาร รัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย เช่น บังคับปิดและปรับเงิน ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเผยว่า อาจนำเงินในกองทุนจัดการภัยพิบัติมากถึง 3.8 ล้านล้านวอน (ราว 98,596 ล้านบาท) ไปช่วยธุรกิจขนาดเล็กและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาจากโควิด-19

เกาหลีใต้พบผู้ป่วยใหม่ 147 คนในวันนี้ ทำให้ยอดรวมเป็น 8,799 คนแล้ว ผู้ป่วยใหม่ 109 คนอยู่ในเมืองแทกู เมืองใหญ่อันดับสี่และจังหวัดกยองซังเหนือที่อยู่ติดกัน ซึ่งมีผู้ป่วยร้อยละ 86 ของทั้งประเทศ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 104 คน อธิบดีกรมอนามัยแถลงว่า ประชาชนอาจรู้สึกว่าสถานการณ์ขณะนี้ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา แต่ยังคงมีการติดเชื้อเป็นกลุ่ม มีผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ มีการระบาดใหญ่ตามสถานที่ทำงาน พร้อมกับอ้างผู้เชี่ยวชาญว่า จำเป็นต้องเพิ่มการจัดการเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมและระบบการแพทย์ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมรับมือกับการทำสงครามยาวนาน เพราะไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้ว อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้ยังไม่พิจารณาใช้มาตรการจำกัดการเดินทางแบบเข้มงวดเหมือนประเทศอื่น