อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมนั้น ถือเป็นอาหารทางการแพทย์ ที่มีการใช้จริงในโรงพยาบาล สำหรับให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง แต่ยังมีระบบย่อยอาหารที่ดูดซึมได้ดี จึงจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร อาหารปั่นผสมนั้นมีใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านและต้องให้อาหารปั่นผสมแก่ผู้ป่วย

ข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง นั้น สามารถทำให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน แถมยังประหยัดและปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งทางอาหารปั่นผสม SN เราสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมากที่สุด เพราะถ้าหากผู้ป่วย ได้รับอาหารที่ไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ทรุดหรือก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้

สำหรับการให้อาหารทางสายยาง เป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการกลืน เพื่อทำให้ง่ายต่อการให้อาหารผู้ป่วย ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แต่อาหารปั่นผสมนั้น ต้องทำตามสูตรของนักโภชนาการที่ได้ทำการคำนวณสัดส่วน สารอาหาร และพลังงานที่ผู้ป่วยเหมาะสมที่จะได้รับ ซึ่งต้องมีนักโภชนาการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร รวมถึงใส่ภาชนะ เพื่อคุณภาพที่ดีของอาหาร

ข้อดีการให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมทางสายยาง !

อาหารปั่นผสมเป็นอารหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านกรรมวิธีปั่นจนเป็นลักษณะของเหลวที่สามารถผ่านเข้าไปในสายยางเพื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัด อาหารปั่นผสมนี้จะต้องมีวัตถุดิบตามสูตรที่กำหนดจากนักโภชนาการเพื่อให้มีประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย การให้อาหารทางสายยางถือเป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้และผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ข้อดีของการให้อาหารทางสายยาวก็คือ ผู้ป่วยที่ไม่สารถมารถกลืนอาหารเองได้จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วยและอาหารปั่นผสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกาย

การให้อาหารทางสายยางเป็นการนำอาหารปั่นผสมเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยด้วยการนำสายยางเข้าทางจมูกตรงสู่กระเพาะอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหาร รวมไปถึงการให้ยาทางสายยางด้วย ซึ่งการให้อาหารทางสายยางนี้เป็นการส่งอาหารไปยังกระเพาะอาหารโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเคี้ยวและกลืน นอกจากนี้ความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับขั้นตอนในการให้อาหารทางสายยางรวมถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับสัดส่วนของอาหารแต่ละมื้อที่จะให้แก่ผู้ป่วย เพราะถ้าหากผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ และสิ่งสำคัญคือวัตถุดิบในการนำมาทำอาหาร จะต้องมีความสะอาดปลอดภัย และต้องถูกกับโรคของผู้ป่วยอีหด้วย

ข้อดีของการให้อาหารทางสายยาง คือผู้ป่วยจะได้รับอาหารอยู่สม่ำเสมอ เพิ่มพลังงานให้แกผู้ป่วย อีกทั้งยังคงความสมดุลให้แกกระบวนการย่อยอาหาร รวมไปถึงการขับถ่ายของผู้ป่วยให้เป็นปกติ เพราะหากไม่ให้อาหารแก่ผู้ป่วยก็อาจจะเกิดผลที่ไม่ดีและภาวะแทรกซ้อนตามมาภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ความสะอาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในอาหารของผู้ป่วย ทาง อาหารปั่นผสม SN เราคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยมาก จึงมั่นใจได้ว่า อาหารจะมีความสะอาดอย่างแน่นอน