สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง ทางจีนตำหนิว่าหากร่างกฎหมายนี้ถูกบังคับใช้จะบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนร่างกฎหมายรัฐบัญญัติสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครต ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ทั้งนี้ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับฮ่องกงที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมานั้นมีสามฉบับ

ร่างกฎหมายฉบับแรก รัฐบัญญัติสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง จะมีผลให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ต้องจัดทำรายงานรับรองเป็นรายปีว่าด้วยสถานะพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้า รวมถึงอิทธิพลของรัฐบาลกลางประเทศจีนที่มีต่อฮ่องกง และรับรองว่าทางการฮ่องกงได้เคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม มิเช่นนั้นจะยกเลิกสถานะพิเศษทางการค้าระหว่างฮ่องกงกับสหรัฐฯ ร่างกฎหมายฉบับที่สอง ร่างกฎหมายคุ้มครองฮ่องกง จะห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ส่งออกเครื่องมือทางการทหารและเครื่องมือควบคุมฝูงชน อาทิ แก๊สน้ำตา