ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทย กำลังอยู่ในอัตราของการก้าวกระโดดมาตรการในการลดการแพร่กระจายของโรคจะต้องเข้มงวดและเคร่งครัด

ตั้งแต่การควบคุมป้องกันการนำเข้าของโรคจากต่างประเทศ เก็บ ควบคุม กักกัน ผู้มาจากต่างประเทศที่เป็นแหล่งระบาด เกือบทุกประเทศเป็นแหล่งระบาดหมดแล้ว ผู้มาจากแหล่งระบาด ให้ควบคุมเก็บตัว 14 วัน ผู้สัมผัสโรคในประเทศ ก็เก็บตัวอย่างน้อย 14 วันลดกิจกรรมการรวมคนหมู่มากอย่างสิ้นเชิง social distance ปิดกิจกรรมต่างๆ สถานบันเทิง อย่างที่ทำอยู่ขณะนี้ หรือจำเป็นต้องทำนานกว่านี้ก็ต้องทำ ในผับ ในบาร์ การกีฬา ที่ส่งเสียงดังพูดกันเสียงดัง จะยิ่งมีโอกาสแพร่โรคได้มาก กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่จะต้องมีคนมารวมกัน ก็ควรงดหมด กำหนดระยะห่างของบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร