นายกรัฐมนตรีอิตาลี ประกาศเพิ่มมาตรการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ด้วยการออกคำสั่งให้ปิดโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ่งของจำเป็นสำหรับการยังชีพ

นายกรัฐมนตรีจูเซปเป คอนเต ของอิตาลี ออกประกาศเมื่อวันเสาร์ เพิ่มมาตรการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ด้วยการออกคำสั่งให้ปิดโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ่งของจำเป็นสำหรับการยังชีพเท่านั้น รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา การขนส่งสาธารณะ ธนาคาร และไปรษณีย์

อิตาลีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 53,578 คน เสียชีวิต 4,825 คน สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกขณะนี้ มีจำนวนกว่า 303,000 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 12,940 คน องค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ มีอาการไข้และไอ อาการจะดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ในรายที่อาการหนักจะดีขึ้นภายใน 3-6 สัปดาห์ แต่สำหรับผู้สูงอายุทีมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว โควิด-19 จะทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น และทำให้ปอดอักเสบกระทั่งเสียชีวิตได้