รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดตั้งชุดเฉพาะกิจไวรัสโคโรนาชุดใหม่อย่างเร่งด่วน ในขณะเดียวกันก็เตือนว่า มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจยังคงยืนยันว่า รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่คิดจะประกาศภาวะฉุกเฉินในเวลานี้

ภายใต้กฎหมายที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อรับมือกับไวรัส นายกรัฐมนตรีสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินได้ หากเกิดโรคระบาดที่มีอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต และหากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโรค สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยการประกาศภาวะฉุกเฉินจะให้อำนาจแก่ผู้ว่าการในพื้นที่ยากลำบาก ในการสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน ปิดโรงเรียน และสถานที่สาธารณะอื่นๆ หรือยกเลิกกิจกรรมขนาดใหญ่ได้

นับจนถึงเช้าวันพฤหัสบดี ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว 1,313 คน โดยยังไม่รวมอีก 712 คน จากเรือสำราญที่ถูกกักอยู่ใกล้โตเกียวเมื่อเดือนที่แล้ว และมีผู้เสียชีวิตในประเทศ 45 คน และอีก 10 คน จากเรือสำราญ