จัดฟันบางนา: ฝังรากเทียมด้วยระบบดิจิตอล การทำรากฟันเทียมเป็นการรักษาโดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียมให้มีรูปร่างและการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ด้วยระบบ Digital ซึ่งเป็นเครื่องตรวจปริมาณกระดูกและแสดงโครงสร้างที่สำคัญของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าสำหรับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ เพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุดทำให้ประสิทธิภาพในการฝังรากเทียมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งยังลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำรากฟันเทียมแบบระบบเดิม

ลักษณะอาการ
การทำรากฟันเทียมเหมาะกับผู้ป่วยที่ทำรากฟันเพื่อทดแทนฟันที่ถอนไปบางซี่ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยว และยังคงให้มีความสวยงามแบบฟันธรรมชาติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดัน หรือโรคหัวใจ ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับการฝังรากฟันเทียม
การเตรียมตัวสำหรับเข้ารับบริการ

ทำการนัดหมายที่ศูนย์ทันตกรรมก่อนเข้ารับบริการ

– ผู้รับบริการที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดต้องได้รับคำเห็นชอบจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับการรักษา
– ทันตแพทย์จะการตรวจวินิจฉัย CT (CBCT) และOral scan เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
– ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความหนาแน่นของมวลกระดูกไม่เพียงพอต้องทำการปลูกกระดูกรองรับฟันก่อน (bone graft) หรืออาจสามารถทำพร้อมกับการฝังรากเทียมซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
– การฝังรากฟันเทียมสามารถทำเสร็จภายใน 1วัน หลังจากนั้นต้องพักรอให้กระดูกรองรับฟันสร้างเนื้อเยื่อปกคลุมและยึดรากฟันเทียมซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ ในระหว่างนี้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ และมีผลต่อการรักษาเป็นอย่างมาก

รากเทียมด้วยระบบดิจิตอลแตกต่างจากการใส่รากเทียมแบบระบบเดิมดังนี้

– แผลเล็ก หายเร็ว
– มีความแม่นยำสูง
– ไม่มีอาการเขียวช้ำ อาการบอบช้ำหลังการใส่รากเทียมมีน้อยมาก จนถึงไม่มีอาการเลย
– ใช้เวลาในการฝังรากเทียมที่รวดเร็ว
– มาตราฐานสูงสุด ไม่ทำให้เส้นประสาทหรือไซนัสเสียหาย
– ราคาประหยัด