ที่ประชุม ครม.รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.กระบี่ เตรียมศึกษาพื้นที่เหมาะสมของภาคใต้ในการก่อสร้าง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า หลังจากที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดกระบี่ โดยให้สำรวจผลกระทบทางยุทธศาตร์ในพื้นที่ก่อสร้าง หรือ SEA เพื่อประเมินพื้นที่ดังกล่าวว่ามีความเหมาะในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ หากเห็นว่าเหมาะสมในพื้นที่ใด ก็จะมีการศึกษาผลกระด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือ EHIA ต่อไป แต่ปรากฏว่า ในพื้นที่มีประชาชนที่เห็นต่าง ทั้งที่สนับสนุน และเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้าง ดังนั้นนายศิริ จึงได้ไปลงนามข้อตกลง ทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ขอให้ยุติการก่อสร้าง ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มสนับสนุน ลงนามเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญ คือ จะไปศึกษา SEA เพื่อประเมินพื้นที่อื่น ๆ ในภาคใต้ ไม่เฉพาะในพื้นที่ อ.เทพา จ.กระบี่ เท่านั้น ว่าจะมีผลกระทบต่อการสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ หากผ่านการศึกษาแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จะต้องไปศึกษา EHIA เพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการที่จะเข้าไปร่วมศึกษา จะต้องมีนักวิชาการที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ เพื่อทำให้ได้ข้อยุติตั้งแต่ต้นทาง

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ภายหลังนายกรัฐมนตรี รับทราบการรายงานดังกล่าว ได้ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และขอให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง นำแนวทางนี้ไปแก้ไขด้วยการลงพื้นที่ไปดูปัญหาด้วยตนเอง เพื่อจะกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนตั้งแต่แรก.-สำนักข่าวไทย