นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ยืนยันรถจักรยานยนต์ที่จะมาวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจะต้องเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่กำหนด หากตรวจพบรถที่ไม่ใช่รถที่ขึ้นทะเบียน และกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที ขณะที่กรณี กลุ่มผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานต์ผ่านแอพพลิเคชั่นแทนการใช้บริการรถที่ถูกกฎหมาย

เรื่องดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกและคณะทำงานจะหารือร่วมกับผู้แทนบริษัทแกร็บอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงชี้แจงกฎระเบียบ และข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากแกร็บไบค์ต้องการให้บริการ ต้องนำรถเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามกฎหมาย หากไม่นำเข้าสู่ระบบถือว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook