เรื่องน่ารู้ ที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกปฐมวัยไม่ควรพลาดที่จะทำเพื่อให้ลูกมีสุขภาวะกายและใจที่สมบูรณ์ ถ้าคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้ว เราลองไปเช็กกันเลยว่า ตอนนี้เราทำไปสักกี่ข้อแล้ว และเหลืออีกกี่ข้อที่เราต้องทำเพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ของเราพลาดโอกาสที่จะเติบโตแข็งแรงทั้งกายและใจ

กินนมแม่ดีอย่างไร?

1.กินนมแม่แล้วฉลาดสุด ๆ

ความฉลาดของคนเรา มาจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งพันธุกรรม การเลี้ยงดูที่เหมาะสม และสิ่งสําาคัญอีกอย่างที่ไม่ควรละเลยก็คือ การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนพอเหมาะ โดยเฉพาะ DHADHA เป็นกรดไขมันสายยาว เป็นโครงสร้างสําาคัญที่จําาเป็นต่อการมองเห็นและพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยต้องเริ่มสะสมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ และออกมาสะสมต่อด้วยการกินนมแม่ มีการศึกษาพบว่าเด็กที่กินนมแม่จะมี DHA ในกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของสมองสูงกว่าเด็กที่กินนมผงยังมีการวิจัยเพ่ิมเติมอีกว่า การให้เด็กกินนมแม่จะส่งผลให้เด็กมีไอคิวสูงขึ้น 2 – 10 จุดด้วย ช่างเป็นอาหารมหัศจรรย์ที่เยี่ยมยอดจริง ๆ

2.กินนมแม่แล้ว ‘สตรอง’ ของแท้

น้านมแม่เปรียบเหมือน ‘วัคซีนหยดแรก’ ของชีวิตลูก มีคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด สร้างภูมิต้านทานร่างกายให้ลูกน้อย เพราะในน้ําานมแม่มีสิ่งที่เรียกว่า ‘หัวน้ําานม’ เต็มไปด้วยสารอาหารจําาเป็นทั้งโปรตีน เกลือแร่ วิตามิน สารช่วยการเจริญเติบโต เพราะฉะนั้น หากลูกได้กินนมแม่ยาวนานตลอด 6 เดือนแรกของชีวิต ก็รับรองได้ว่า ลูกของเราจะต้องเป็น ‘สายสตรอง’ ของแท้ แข็งแรงแน่นอน

3.กินนมแม่แล้วห่างไกลโรคฮิต

มีการศึกษาและการวิจัยออกมามากมายที่ระบุว่า เด็กที่กินนมแม่จะป้องกันโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งท้องเสีย ปอดบวม ลําาไส้อักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และโรคยอดฮิตของเด็กยุคนี้อย่างโรคภูมิแพ้อีกด้วยทั้งนี้เพราะนมแม่ปลอดภัย สดเสมอ มีสารอาหารครบ การกินนมแม่จะทําาให้เด็กไม่ต้องรับโปรตีนจากนมวัว ซึ่งเป็นโปรตีนที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารกและทําาให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเอง

4.กินนมแม่แล้วประหยัดเงินได้มากมาย

เคยมีการคําานวณตัวเลขออกมาแล้วว่า การให้เด็กกินนมแม่จะช่วยให้แต่ละครอบครัวประหยัดเงินได้มากมาย โดยครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประหยัดรายจ่ายถึงเดือนละ 4,000 บาท ลองคิดดูว่า ถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ปีเต็ม จะช่วยประหยัดรายจ่ายครอบครัวถึง 48,000 บาทและถ้าคุณแม่ทั้งประเทศเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน จะช่วยให้ครอบครัวไทยประหยัดเงินรวมกันทั้งประเทศได้ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีเชียวนะ !