การส่งออกของไทยในเดือนต. ค. ปีพ. ศ. 2561 ฟื้นตัวจากการหดตัวเมื่อเดือนที่แล้วโดยมีมูลค่า 21.8 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มูลค่าส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 8.2 เกินเป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 8 สำหรับปีพ. ศ. 2561 ด้านการนำเข้ามูลค่าในเดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เป็น 22 พันล้านเหรียญ

ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 280 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีการเกินดุลการค้าในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ซึ่งมีมูลค่า 2.559 พันล้านดอลลาร์ การขยายตัวของการส่งออกในเดือนตุลาคมมีการเติบโตของการส่งออกของไทยในหลายตลาดทำให้สามารถขยายมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง ญี่ปุ่นเผยยอดส่งออกของไทยขยายตัว 18.7% ในเดือนนี้ขณะที่อินเดียเติบโต 12% และการส่งออกของไทยไปกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามเพิ่มขึ้น 18.2% สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการส่งออกไปจีนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีอัตราการเติบโตเป็นบวกร้อยละ 3