นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งการก่อสร้างระยะที่สองของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางรถยนต์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่พัฒนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในเอกสารเพื่อเริ่มขั้นตอนที่ 2 ของการพัฒนาของศูนย์ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 นายกรัฐมนตรียังสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการพัฒนาศูนย์ในเดือนมีนาคม 2559 ภายใต้งบประมาณ 3,700 ล้านบาท จากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาโครงการ ระยะแรกเกี่ยวข้องกับการทดสอบยางภายใต้มาตรฐาน UN R117 ในขณะที่เฟสที่สองได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์